Kontakt z nami

Nazwisko/Firma
E-mail
Telefon
Treść
Kompan Sp.z o.o.

BIURO
98-300 Wieluń
Fabryczna 7a

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000264615, NIP 832-200-01-68

Kapitał Zakładowy : 400 000 pln.wpłacony

Tel. 43 840 3213, Fax: 43 842 7923

e-mail: biuro@kompan.wielun.pl


Konta bankowe:
PLN : Konto ESBANK Bank Spółdzielczy o/Wieluń 22 8980 0009 2023 0095 0826 0001
PLN : Konto ING Bank Śląski S.A. o/Wieluń 33 1050 1461 1000 0023 6104 8396
PLN : Konto mBank S.A. - Oddział Korporacyjny Łódź 19 1140 1108 0000 3861 1300 1001
ZARZĄD
Pełnomocnik Zarządu
Damian Szokalski
d.szokalski@kompan.wielun.pl
 
Prokurent - Asystent Zarządu
Monika Radwańska
m.radwanska@kompan.wielun.pl
 
DZIAŁ SPRZEDAŻYDZIAŁ ADMINISTRACJI
Sebastian Musiał
Przedstawiciel handlowy
tel. kom. 665 020 090
s.musial@kompan.wielun.pl

Agnieszka Jaworska
Przedstawiciel handlowy
tel. kom. 727 500 417
a.jaworska@kompan.wielun.pl

Paulina Wiluś
Pracownik Administracyjno-Biurowy
tel. 43 840 32 13
tel. kom. 721 238 828
p.wilus@kompan.wielun.pl

Małgorzata Wolna
Pracownik Administracyjno-Biurowy
tel. kom. 661 120 558
m.wolna@kompan.wielun.pl
 
Agata Ciupa
Specjalista ds. Administracyjno - Finansowych
tel. kom. 661 120 558
a.ciupa@kompan.wielun.pl
biuro@kompan.wielun.pl
 Pokaż Kompan Sp.z o.o. na większej mapie

<

Paliwa płynne

- Olej opałowy
- Olej napędowy
- Benzyna bezołowiowa

STACJA PALIW
Ul. Fabryczna 41
98-300 Wieluń
Tel. 43 840 44 04

Dział handlowy

Przedstawiciel Handlowy
Sebastian Musiał
Tel. 665 020 090
s.musial@kompan.wielun.pl

Specjalista ds.Klientow Kluczowych
Adrianna Wiśniewska
Tel. 609 199 309
ada.wisniewska@kompan.wielun.pl

Biuro

Kompan sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 7a
98-300 Wieluń

Tel. 43 840 32 13
Tel./fax. 43 842 79 23

biuro@kompan.wielun.pl