Informacja o Realizowaniu Strategii Podatkowej

Informacja o Realizowaniu Strategii Podatkowej
            Za rok 2022.

Kompan Sp.z o.o., 98-300 Wieluń, Fabryczna 7a
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000264615, NIP 832-200-01-68
Kapitał Zakładowy : 400 000 pln.wpłacony
Tel. 43 840 3213, Fax: 43 842 7923

Aby przeglądać pliki w formacie PDF należy pobrać program Acrobat Reader. Po kliknięciu na ikonę poniżej otworzy się strona producenta programu, z której można pobrać najnowszą wersję programu Acrobat Reader:
GetAdobeReader

Paliwa płynne

- Olej opałowy
- Olej napędowy
- Benzyna bezołowiowa

STACJA PALIW
Ul. Fabryczna 41
98-300 Wieluń
Tel. 43 840 44 04

Dział handlowy

Przedstawiciel Handlowy
Sebastian Musiał
Tel. 665 020 090
s.musial@kompan.wielun.pl

Specjalista ds.Klientow Kluczowych
Adrianna Wiśniewska
Tel. 609 199 309
ada.wisniewska@kompan.wielun.pl

Biuro

Kompan sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 7a
98-300 Wieluń
Tel. 43 840 32 13
Tel./fax. 43 842 79 23
biuro@kompan.wielun.pl